โปรโมชั่นอินทนิล

คว้าโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดก่อนใคร
เพลิดเพลินใจไปกับความอร่อยที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี... เพื่อคุณ
drop-water
Cryptocurrency Payment

Cryptocurrency Payment

สาขาที่ร่วมรายการ

 1. M Tower 1
 2. M Tower 2
 3. บางจากสแควร์ สุขุมวิท 97/1
 4. โรงกลั่น
 5. โรงแรมมาร์ชี่ สุขุมวิท 62
 6. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62
 7. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 101/2
 8. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12. ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 15. โรงอาหารริมน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)
 16. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 18. คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 19. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 20. คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 21. อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
   

1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
drop-water