โปรโมชั่นอินทนิล

คว้าโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดก่อนใคร
เพลิดเพลินใจไปกับความอร่อยที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี... เพื่อคุณ
drop-water
หวานน้อยสั่งได้

หวานน้อยสั่งได้

ระดับความหวานเครื่องดื่มอินทนิล
0% = ไม่หวาน
25% = หวานระดับ 1
50% = หวานระดับ 2
75% = หวานระดับ 3
100% = หวานระดับ 4

ที่ร้านอินทนิลทุกสาขา
drop-water